Daikin Chiller Arıza Kodları

Daikin Chiller Arıza Kodları

DAİKİN CHİLLER ARIZA KODLARI

Daikin Chiller Arıza Kodları

Dikin chiller A0 Arıza Kodu: İç ünite emniyet elemanları hatası.

Dikin chiller  A3 Arıza Kodu: İç ünite PCB arızası.

Dikin chiller A4 Arıza Kodu: İç ünite drenaj seviye kontrol sistemi arızası.

Dikin chiller A6 Arıza Kodu: İç ünite fan motor kilitlenmesi aşırı yük arızası.

Dikin chiller A7 Arıza Kodu: İç ünite salınım kanatçık motor arızası.

Dikin chiller A9 Arıza Kodu: İç ünite elektronik genleşme vanası hareketli parçasının arızası.

Dikin chiller AF Arıza Kodu: İç ünite drenaj seviyesi üst limit.

Dikin chiller AJ Arıza Kodu: İç ünite kapasite tespit elemanı arızası.

Dikin chiller C4 Arıza Kodu: İç ünite likit hattı termistör arızası.

Dikin chiller C5 Arıza Kodu: İç ünite termistör arızası.

Dikin chiller C9 Arıza Kodu: İç ünite giriş havası termistör arızası.

Dikin chiller CJ Arıza Kodu: İç ünite uzaktan kumanda termostad sensör arızası.

Dikin chiller E0 Arıza Kodu: Dış ünite emniyet elemanı devrede.

Dikin chiller E1 Arıza Kodu: Dış ünite PCB arızası.

Dikin chiller E3 Arıza Kodu: Dış ünite yüksek basınç swici devrede.

Dikin chiller E4 Arıza Kodu: Dış ünite alçak basınç swici devrede.

Dikin chiller E9 Arıza Kodu: Dış ünite elektronik genleşme vanasının hareketli parçasının arızası.

Daikin Chiller Arıza Kodları

Dikin chiller F3 Arıza Kodu: Dış ünite basma borusu sıcaklığında anormallik.

Dikin chiller H9 Arıza Kodu: Dış ünite dış hava termistör arızası.

Dikin chiller J3 Arıza Kodu: Dış ünite basma borusu termistör arızası.

Dikin chiller J5 Arıza Kodu: Dış ünite emiş borusu termistör arızası.

Dikin chiller J6 Arıza Kodu: Dış ünite ısı değiştirici termistör arızası.

Dikin chiller JA Arıza Kodu: Dış ünite basma borusu basınç sensörü arızası.

Dikin chiller JC Arıza Kodu: Dış ünite emiş borusu basınç sensörü arızası.

Dikin chiller JH Arıza Kodu: Dış ünite yağ sıcaklık termistörü arızası.

Dikin chiller U0 Arıza Kodu: Soğutucu akışkan eksikliği nedeni ile alçak basınçta düşüş veya genleşme vanası arızası.

Dikin chiller U1 Arıza Kodu: Ters faz (Fazların sırasını değiştir).

Dikin chiller U2 Arıza Kodu: Yetersiz voltaj veya besleme arızası.

Dikin chiller U4 Arıza Kodu: İç üniteler arası iletişim hatası.

Dikin chiller U5 Arıza Kodu: Uzaktan kumanda ile iç ünite arasında iletişim hatası.

Dikin chiller U7 Arıza Kodu: Dış üniteler arası iletişim hatası.

Daikin Chiller Arıza Kodları

Dikin chiller U8: Master ve slave kumandalar arası iletişim hatası.

Dikin chiller U9 Arıza Kodu: Aynı sistemdeki iç ve dış üniteler arsı iletişim hatası.

Dikin chiller UA Arıza Kodu: İç ünite sayısında aşırılık.

Dikin chiller UC Arıza Kodu: Merkezi uzaktan kumandanın adres kopyalaması.

Dikin chiller UF Arıza Kodu: Set edilmemiş soğutucu akışkan sistemi, kablolama uyuşmazlığı.

Dikin chiller UH Arıza Kodu: Sistem hatası.

Dikin chiller L4 Arıza Kodu: Dış ünite inverter soğutucu kanatçık sıcaklık artışı.

Dikin chiller L5 Arıza Kodu: Dış ünite inverter ani aşırı akım.

Dikin chiller L8 Arıza Kodu: Dış ünite inverter termostad sensörü kompresör aşırı yükü.

Dikin chiller L9 Arıza Kodu: Dış ünite inverter kompresör kilitlemesi.

Dikin chiller LC Arıza Kodu: Dış ünite inverter ve kontrol PCB arızası.

Dikin chiller P1 Arıza Kodu: Dış ünite inverter aşırı dalgalanma koruması.

Dikin chiller P4 Arıza Kodu: Dış ünite inverter soğutucu kanatçık sıcaklık artışı sensörü arızası.

Yukarıda hatalarından biri daikin chillerinizde varsa Daikin Chiller Servisi olarak bizi araya bilirsiniz.

No Comments

Post A Comment