Arıza Kodları Samsung Klima

Arıza Kodları Samsung Klima

SAMSUNG KLİMA ARIZA KODLARI

Samsung Klima Arıza Kodları

CF arıza kodu: Filtre temizleme zamanı geldiğini gösteren hatadır. Filtre temizleme hatırlatıcısını sıfırlama fonksiyonudur. Bu bir arıza durumu değildir. Kumanda üzerinden ayarlar seçilir, yön tuşları kullanılır ve ekranda “Filtre Sıfırla” yazdığında ayarla seçeneği seçilir ve filtre temizleme hatırlatıcısı sıfırlanır.

A0 arıza kodu : İç ünite emniyet elemanları hatası.
A3 arıza kodu : İç ünite PCB arızası.
A4 arıza kodu : İç ünite drenaj seviye kontrol sistemi arızası.
A6 arıza kodu : İç ünite fan motor kilitlenmesi aşırı yük arızası.
A7 arıza kodu : İç ünite salınım kanatçık motor arızası.
A9 arıza kodu : İç ünite elektronik genleşme vanası hareketli parçasının arızası.
AF arıza kodu : İç ünite drenaj seviyesi üst limit hatası.
AJ arıza kodu : İç ünite kapasite tespit elemanı arızası.
C4 arıza kodu : İç ünite likithattı termistör arızası.
C5 arıza kodu : İç ünite termistör arızası.
C9 arıza kodu : İç ünite giriş havasıtermistör arızası.
CJ arıza kodu : İç ünite uzaktan kumanda termostad sensör arızası.
E0 arıza kodu : Dış ünite emniyet elemanı devrede hatası.
E1 arıza kodu : Dış ünite PCB arızası.
E3 arıza kodu : Dış ünite yüksek basınc swici devrede hatası.

klimanız’da bu hata kodlarından biri varsa Küçükçekmece Samsung Klima Servisi olarak bizi arayabilirsiniz.

Samsung Klima Arıza Kodları

E4 arıza kodu : Dış ünite alçak basınç swici devrede hatası.
E9 arıza kodu : Dış ünite elektronik genleşme vanasının hareketli parçasının arızası.
F3 arıza kodu : Dıış ünite basma borusu sıcaklığında anormallik hatası.
H9 arıza kodu : Dış ünite dış hava termistör arızası.
J3 arıza kodu : Dış ünite basma borusu termistör arızası.
J5 arıza kodu : Dış ünite emiş borusu termistör arızası.
J6 arıza kodu : Dış ünite ısı değiştirci termistör arızası.
JA arıza kodu : Dış ünite basma borusu basınç sensörü arızası.
JC arıza kodu : Dış ünite emiş borusu basınç sensörü arızası.
JH arıza kodu : Dış ünite yağ sıcaklık termistörü arızası.
U0 arıza kodu : Soğutucu akışkan eksikliği nedeni ile alçak basınçta düşüş veya genleşme vanası arızası.
U1 arıza kodu : Ters faz (Fazların sırasını değiştir).
U2 arıza kodu : Yetersiz voltaj veya besleme arızası.
U4 arıza kodu : İç üniteler arası iletişim hatası.

Samsung Klima Arıza Kodları

U5 arıza kodu : Uzaktan kumanda ile iç ünite arasında iletişim hatası.
U7 arıza kodu : Dış üniteler arası iletişim hatası.
U8 arıza kodu : Master ve slave kumandalar arası iletişim hatası.
U9 arıza kodu : Aynı sistemdeki iç ve dış üniteler arsı iletişim hatası.
UA arıza kodu : İç ünite sayısında aşırılık hatası.
UC arıza kodu : Merkezi uzaktan kumandanın adres kopyalaması hatası.
UF arıza kodu : Set edilmemeiş soğutucu akışkan sistemi, kablolama uyuşmazlığı hatası.
UH arıza kodu : Sistem hatası.
L4 arıza kodu : Dış ünite inverter soğutucu kanatçık sıcaklık artışı hatası.
L5 arıza kodu : Dış ünite inverter ani aşırı akım hatası.
L8 arıza kodu : Dış ünite inverter termostad sensörü kompresör aşırı yükü hatası.
L9 arıza kodu : Dış ünite inverte kompresör kilitlemesi hatası.
LC arıza kodu : Dış ünite inverte ve kontrol PCB arızası.
P1 arıza kodu : Dış ünite inverter aşırı dalgalanma koruması hatası.
P4 arıza kodu : Dış ünite inverter soğutucu kanatçık sıcaklık artışı sensörü arızası.

Samsung Klima Arıza Kodları

E 101 İç ünite iletişim Hata (1 dak.)= İç ünitelerin iletişim hattını kontrol edin İletişimin güç kaynağını kontrol edin Faz (DC) 1 Zaman Çalıştırma.

E 102 İletişim zaman aşımı Hata (2 dak.)= İç ünitelerin iletişim hattını kontrol edin İletişimin güç kaynağını kontrol edin Faz (DC) 1 Zaman Çalıştırma.

E 121 Kapalı sıcaklık sensörü= Sıcaklığı kontrol edin. İç ünite odasının sensörü Kapalı PCB konektörünü kontrol edin.

E 122 Kapalı ünite EVA IN sensörü= İç ünite drenaj borusu sensörünü kontrol edin  Kapalı PCB konektörünü kontrol edin.

E 123 İç ünite EVA ÇIKIŞ sensörü= İç ünite drenaj borusu sensörünü kontrol edin Kapalı PCB konektörünü kontrol edin.

E 128 İç ünitenin sökülmesi EVA IN sensörü= Boşaltma borusunun sökülmüş olup olmadığını kontrol edin.

E 129 İç ünitenin sökülmesi EVA ÇIKIŞ sensörü= Boşaltma borusunun sökülmüş olup olmadığını kontrol edin.

E 153 Kapalı alanın ikincil tespiti Kayan anahtar= İç ünite yüzme sensörünü kontrol edin Kapalı PCB konektörünü kontrol edin.

E 154 Kapalı fan hatası= Kapalı PCB konnektörünü kontrol edin.

E 162 Kapalı eeprom hatası= EEPROM verilerini kontrol edin İç mekanın opsiyonunu kontrol edin.

E 163 Kapalı alan akışı seçeneği hatası= EEPROM verilerini kontrol edin  İç mekanın opsiyonunu kontrol edin.

E 201 İç ünite bağlı değil= İç ünite bağlantısını kontrol edin İç ünite numarasını kontrol edin (yalnızca çoklu) 1 Zaman Çalıştırma kapalı.

E 202 1 dk. Zaman aşımı Comm. Gösterge panosu= Yerleşik: Kapalı ↔ Açık  İç ünite bağlantısını kontrol edin İç ünite opsiyonunu kontrol edin 1 Zaman Çalıştırma-kapalı.

Samsung Klima Arıza Kodları

E 203 Anormal Seri İletişim  Ekran Kartı= Kapalı ↔ Açık

E 221 Dış hava sıcaklık sensörü hatası (Çift / Tek)= Sensörün bağlantı durumunu kontrol edin  Sensör konumunu kontrol edin Sensör 1’in direnç değerlerini kontrol edin. Zaman Çalıştırma-kapalı.

E 237 Kondenz sıcaklık sensörü hatası (Çift / Tek)= Sensörün bağlantı durumunu kontrol edin Sensör konumunu kontrol edin  Sensör 1’in direnç değerlerini kontrol edin. Zaman Çalıştırma-kapalı.

E 251 Boşaltma sıcaklık sensörü hatası (Çift / Tek)= Sensörün bağlantı durumunu kontrol edin Sensör konumunu kontrol edin Sensör 1’in direnç değerlerini kontrol edin. Zaman Çalıştırma-kapalı.

E 416 Sıcaklığın tahliye edilmesi (Çift / Tek) = 3 Kez Çalıştırma.

E 440 Çalışma durumu Ayrılma (ISITMA)= Çalışma modunun çalışma durumunu kontrol edin Sıcaklığı kontrol edin.

E 441 Çalışma durumu Ayrılma (SOĞUTMA)= Çalışma modunun çalışma durumunu kontrol edin Sıcaklığı kontrol edin.

E 458 Fan hatası= Giriş gücü bağlantı durumunu kontrol edin  Motor arasındaki bağlantı durumunu kontrol edin Ve dış ünitedeki PCB İç / dış ünitelerin sigortalarını kontrol edin.

E 461 Comp Başlangıç hatası= Kompresörün bağlantı durumunu kontrol edin Direnç ve farklı fazlar arasındaki dirençleri kontrol edin. Kompresör 5 Zaman Çalıştırma

E 462 I_ Hatalı hatası / PFC Aşırı akım= Giriş gücünü kontrol edin Soğutucu akışkanın doldurulmuş olduğunu kontrol edin Dış mekan fanının normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin 3 Çalışma Zamanı.

E 464 IPM Aşırı Akım (O.C)= Soğutucu akışkanın doldurulmuş olduğunu kontrol edin Kompresörün bağlantı durumunu kontrol edin ve eğer varsa Normal çalışıyor İç / dış mekan etrafında engeller olup olmadığını kontrol edin.

Samsung Klima Arıza Kodları

Üniteler 9 Zaman Çalıştırma

E 465 Comp Vlimit hatası  Kompresörün bağlantı durumunu kontrol edin  Farklı fazlar arasındaki direnci kontrol edin. Kompresör 9 Zaman Çalıştırma.

E 466 DC-Link gerilimi / Aşırı hata= Giriş gücü bağlantısını kontrol edin – Yeniden başlatın (3 dakika sonra).

E 467 Kompresör hatası= Kompresörün bağlantı durumunu kontrol edin  Farklı fazlar arasındaki direnci kontrol edin. Kompresör 3 kez Çalıştırma.

E 468 Akım sensörü hatası= PCB’nin normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin 1 kez Çalıştırma kapalı.

E 469 DC-Link gerilim sensörü hatası= Giriş gücünün bağlantısını kontrol edin 1 kez Çalıştırma kapalı.

E 471 OTP hatası= PCB’nin normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin 1 kez Çalıştırma kapalı.

E 472 AC Hat Sıfır Çapraz Sinyal çıkışı= Giriş gücü bağlantısını kontrol edin 1 kez Çalıştırma kapalı.

E 473 Comp Lock hatası= Kompresörün bağlantı durumunu kontrol edin Farklı fazlar arasındaki direnci kontrol edin. Kompresör 3 kez Çalıştırma.

E 475 Fan hatası (iki fan açık)= Giriş gücü bağlantı durumunu kontrol edin Motor arasındaki bağlantı durumunu kontrol ediniz Ve dış ünitedeki PCB İç / dış ünitelerin sigortalarını kontrol edin 1 kez Çalıştırma kapalı.

E 554 GAZ Sızıntısı hatası (Çift / Tek)= Soğutucu akışkanın doldurulmuş olduğunu kontrol edin Kapalı EVA sensörünü 3 kez Çalıştırma durumunu kontrol edin.

E 556 Kapasite İç ünitenin opsiyon kodunu kontrol edin İç ünitenin ve dış mekanın kapasitesini kontrol edin Ünitenin 1 Süresi İşlem-dışı.

Samsung Klima Arıza Kodları

Arıza Kodları Sebebi

RUN ve Timer lambalarının her ikiside yanıp sönüyor.- Dış ünitede anormallik, kompersör arızası, kapasitör arızası, soğutkan yetersiz. Gaz eksik. Bu sorunla karşılaşırsanız servis merkezimizi arayın.

Timer Lambası yanıp sönüyor.- Serpantin sansörlerinde anormallik. Bu arızada Servisleri müdahalesi gerekir. Yetkili merkezimizi arayınız.

E57 Arızası- Yetersiz soğutkan, gaz eksikliği, ara tesisat bakır boru kırık, Kompersör basıncı düşük. Yetkili Merkezi çağırmanız gerekmektedir.

 

 

No Comments

Post A Comment