Samsung Buzdolabı 24 E Hatası Tag

SAMSUNG BUZDOLABI HATA KODLARI Samsung Buzdolabı Hata Kodları Samsung buzdolabı 1 E hatası = F - SENSOR arızası Samsung buzdolabı 2 E hatası = R - SENSOR arızası Samsung buzdolabı 4 E hatası = F - DEF - SENSOR arızası Samsung buzdolabı 6 E hatası = EXT - SENSOR...