BOSCH ÇAMAŞIR MAKİNESİ ARIZA KODLARI

BOSCH ÇAMAŞIR MAKİNESİ ARIZA KODLARI

BOSCH ÇAMAŞIR MAKİNESİ ARIZA KODLARI

Bosch Maxx Classic Serisi Hata Kodları

E1 – Isıtma Hatası: Bosch Yıkama Makinesi E1 hatası, suyun ısıtılmasında bir sorun olduğunu gösterir.

E2 – Motor Hatası: Bosch Yıkama Makinesi E2 Hatası, ana yıkama motorunda bir sorun olduğuna işaret eder. Bu hata çoğunlukla yıpranmış motor fırçalarından kaynaklanır, bu nedenle önce bunları kontrol edin, motora giden kabloların kırık olması, hasar görmüş motor veya ana kontrol paneli ile ilgili problem.

E3 – Kapı Kilidi: Bosch Yıkama Makinesi Hatası E3, makinenin kapının kapatıldığını kaydetmediği anlamına gelir. Kapının düzgün kapatılmış olduğundan emin olmak için kontrol edin. Kapı düzgün şekilde kapatılırsa, ancak hata yine de ortaya çıkıyorsa, olası diğer 2 neden olabilir. Bir sonraki adım kapı kilidindeki fişi kontrol etmektir, eğer sıkıca takılıysa, kapı kilidinizin arızalı olduğu ve değişmesi gerektiği anlamına gelir.

E4 – Beklenmedik Isıtma: Bosch Yıkama Makinesi E4 hatası, programın bir aşamasında ısıtmanın yapılmaması gereken yerde olduğunu gösterir.

E5 – Su Giriş Hata: Bosch Çamaşır Makinesi Hata E5, makinenin su ile dolmadığını gösterir.

E6 – Boşaltma Hatası: Bosch Yıkama Makinesi Hatası E6, makinenin suyu boşaltamadığını gösterir. Filtrede ve hortumlarda tıkanma olup olmadığını kontrol edin. Boşaltma pompası arızalı olabilir.

E7 – NTC Hatası: Bosch Yıkama Makinesi E7 hatası açık NTC devresini veya hatalı NTC sensörünü belirtir.

E8 – Şimdiye kadar doldurma hatası: Bosch Çamaşır Makinesi Hatası E8, makinenin çok fazla suyla dolduğunu gösterir.

E9 – Aquastop tetiklendi: Bosch Yıkama Makinesi E9 hatası, su kaçağı sensörünün makinenin tabanında bir su kaçağı tespit ettiğini gösterir.

E11 – Güç Frekansı Hatası: Bosch Yıkama Makinesi Hata E11, makineye çalıştırılacak yeterli güç olmadığını gösterir.

Bosch Logixx 7 Serisi Hata Kodları

E16 – Kapı Kilidi: Bosch çamaşır makinesi hatası E16, kapı kilidinin kapıyı kilitleyemediğini gösterir.
Sebepler: 1. Kapı yeterince kapamamıştır. 2. Kapı kilidindeki veya ana PCB’deki gevşek tapa. 3. Arızalı kapı kilidi. 4. Hatalı PCB

E17 – Su Giriş: Bosch çamaşır makinesi hatası E17 Çamaşır makinesinin normal çalışma seviyesine kadar su doldurması gerektiğini gösterir.
Sebepler: 1. Kapalı musluk musluk suyu veya bükülmüş giriş hortumu. 2. Giriş hortumunda veya su giriş vanasında kirli örgü filtre. 3. Su giriş valfinde arıza var.

E18 – Boşaltma Hatası: Bosch çamaşır makinesi hatası E18, suyun boşaltılmadığını veya boşaltma pompasının çalışmakta zorlandığını gösterir. Sebepler: 1. Boşaltma pompası filtre / hortumları veya sıkışmış pompa. 2. Arızalı tahliye pompası.

E19 – Isıtma Hatası:
Bosch çamaşır makinesi hatası E19, suyun ayarlanan sıcaklığa kadar ısıtılmadığını gösterir.

E20 – Beklenen Isıtma: Bosch çamaşır makinesi hatası E20, ısıtmanın programın bir aşamasında yapılmaması gereken yerlerde gerçekleştiğini gösterir.

E23 – Sızıntı Tespit Edildi: Bosch çamaşır makinesi hatası E23, makinenin altındaki plakanın su dolu olduğunu ve sızıntı sensörü etkinleştirilmiş olduğunu belirtti.
Sebepler: 1. Hortumlardan / kapı contasından veya makinenin diğer herhangi bir bölümünden sızdırın.

E26 – Basınç Sensörü Hatası: Bosch çamaşır makinesi hatası E26, basınç sensörünün arızalı olduğunu gösterir.

E28 – Akış Sensörü Hatası: Bosch çamaşır makinesi hatası E28, su emişinde akış sensörü ile ilgili bir problem olduğunu gösterir.

E29 – Su Girişini Tespit Edemeyen Akış Sensörü: Bosch çamaşır makinesi hatası E29, akış sensörünün makineye gerektiğinde girdiği suyu okumadığını gösterir.

Bosch Logixx 7 Serisi Arıza Kodları

E31 – Dolum Hatası: Bosch çamaşır makinesi hatası E31, makinenin olması gereken miktarda su doldurduğunu belirtti.

E31 – Dolum Hatası: Bosch çamaşır makinesi hatası E31

E34 – Kapı Kilidi Hatası: Bosch çamaşır makinesi hatası E34, kapı kilidinin kilitlenmediğini belirtti.

E35 – Kapı Kilidi Hatası: Bosch çamaşır makinesi hatası E35, makinenin kapı kilidini açamadığını gösterir.

E37 – NTC Sensör Hatası: Bosch çamaşır makinesi hatası E37, NTC sisteminde açık devre olduğunu belirtir.

E38 – NTC Sensör Hatası: Bosch çamaşır makinesi hatası E38, NTC devresinin kısa devre yaptığını gösterir.

E40 – Voltaj Hatası: Bosch çamaşır makinesi hatası E40, makineyi çalıştırmak için makinenin yeterli voltaja sahip olmadığını gösterir.

E43 – Motor Hatası: Bosch çamaşır makinesi hatası E43, motorun veya tamburun sıkıştığını gösterir.

E47 – Motor Kontrol Kartı NTC Sensörü Hatası: Bosch çamaşır makinesi hatası E47, motor modülünün ısı emici NTC’sinin kırıldığını veya kısa devre olduğunu gösterir.

E48 – Güç Düşük Gerilim Hatası: Bosch çamaşır makinesi hatası E48, ana PCB’ye düşük besleme gerilimini gösterir.

E49 – Güç Aşırı Gerilim Hatası: Bosch çamaşır makinesi hatası E49, makineye verilen gerilimin çok yüksek olduğunu gösterir.

E50 – Motor Aşırı Akım Hatası: Bosch çamaşır makinesi hatası E50, motor akımının donanım koruma sınırının üstünde olduğunu gösterir.

E51 – IGBT Kısa Devre Hatası: Bosch çamaşır makinesi hatası E51, motor modülünün IGBT’sinin kısa devre yaptığını veya motor modülü ile motor arasındaki bir veya tüm motor tellerinin kısa devre yaptığını gösterir.

Bosch Logixx 7 Serisi Hataları

E52 – IGBT Kırık Hata: Bosch çamaşır makinesi hatası E52, motor ünitesinin IGBT’sinin kırıldığını gösterir. Motor modülü ile motor arasındaki bir veya tüm motor kabloları kırılmış.

E57 – PU-MU iletişimi Hatası: Bosch çamaşır makinesi hatası E57, güç modülü ve motor modülü arasındaki bağlantıda bir sorun olduğunu gösterir.

E59 – 3D-Sensör Hatası: Bosch çamaşır makinesi hatası E59, 3D-Sensör veya 3B-Sensör devresinde bir sorun olduğunu gösterir.

E61 – Kapı Kilidi Hatası: Bosch çamaşır makinesi hatası E61, kapının kilitli olduğunu, ancak açık veya acil kilit açma işleminin elle gerçekleştiğini gösterir.

E63 – Sistem Hatası: Bosch çamaşır makinesi hatası E63, gç / çalışma modülü arasında hiçbir iletişim olmadığını veya gç / kurutma modülü arasında herhangi bir iletişim olmadığını gösterir.

E67 – Olası Olmayan veya Var Olmayan Varyant Kodlaması: Bosch çamaşır makinesi hatası E67, PU / OU üzerinde yanlış veya tutarsız değişken kodlamayı gösterir veya kontrol yazılımının uyumsuz olduğunu gösterir.

E71 – BLDC Ön Yükleme Rölesi Hatası: Bosch çamaşır makinesi hatası E71, motor modülünün ön şarj rölesinin kırıldığını veya kısa devre olduğunu gösterir.

E72 – BLDC Asimetri Hatası: Bosch çamaşır makinesi hatası E72, motorlu kanatların asimetrik olduğunu gösterir.

E75 – BLDC Maks Tork Hata Kodu: E75 Bosch çamaşır makinesi hatası E75, çalışırken ya da motor çalışırken aniden sıkıştığında davulun çamaşırlar tarafından engellendiği veya sınırlandığını belirtir.

E77 – BLDC Hat Frekansı Hatası: Bosch çamaşır makinesi hatası E77 hattı frekansı 35 Hz’in altında veya 75 Hz’nin üstünde. Güç kaynağını kontrol edin.

E78 – BLDC Donanım Hatası: Bosch yıkama makinesi hatası E78 – motor modülünde donanım hatası.

E82 – BLDC Isı emici Aşırı sıcaklık Hatası: Bosch yıkama makinesi hatası E82 – motor modülünün ısı emici sıcaklığı, motor çalışırken donanım koruma sınırının üstünde veya uzun yıkama / sıkma süresine veya fazla yüklenmeye.

No Comments

Post A Comment